Nieuwe relatie invoeren

Kies voor "nieuwe relatie" op het scherm relaties.

 

Via de tabbladen kunnen de gegevens worden ingezien of gewijzigd:

  • Identificatie: Wordt o.a. gebruikt om type relatie te bepalen, tot welke relatiegroep men behoort en de status Archief Ja/Nee. 
  • Adressen: Er kunnen meerdere adressen worden ingevoerd maar aangegeven moet worden welk adres het standaard correspondentie adres is. D.m.v. het aanklikken van het groene streetview icoontje  wordt direct Google streetview opgestart met dit adres.
  • Personen: Hierin staan de gegevens over de opgezochte relatie. Tevens kan aangegeven worden wie eventueel naast de reeds ingevoerde relatie toegevoegd moet worden (kinderen, partner, werkgever/werknemer. Dit kan overigens ook bij de gekoppelde relaties). Aangegeven kan worden wie een eventuele email nieuwsbrief toegestuurd wordt en of dit een standaard email adres is. Deze extra personen worden voor AssuPortal geen afzonderlijke relaties, bijvoorbeeld een gezinsmap.
  • Telefoonnummers: Dit behoeft geen nadere toelichting.
  • Emailadressen: Hier wordt aangegeven of het een standaard email adres betreft en of het gebruikt moet worden voor de email nieuwbrief. Het envelopje zorgt ervoor dat het standaard mail programma wordt gestart met dit email adres voor ingevuld.
  • Bankrekening: Dit scherm behoeft geen verdere toelichting.
  • Notities: Hier kunnen de notities van deze relatie worden bekeken.
  • Contracten: Hier wordt een overzicht gepresenteerd van alle contracten.  AssuPortal maakt een onderscheid tussen contracten van de relatie en contracten waarin deze relatie als partij is opgenomen. Binnen het overzicht kan nog op verstrekker/status/branche geselecteerd worden (“filter”). Met “reset” wordt de invoer ongedaan gemaakt.
  • Overzicht documenten Dit onderdeel geeft het digitale dossier van de klant weer. Het is niet mogelijk om direct de documenten in te zien. Dit heeft ermee te maken dat deze versie van AssuPortal in the cloud staat. Er moet een keuze worden gemaakt welk document benodigd is( het download icoontje). Er wordt dan een lokale kopie van het betreffende document op de vaste schijf geplaatst.  De koppeling tussen AssuPortal en Google Drive is actief. Zie verder bij systeembeheer.