Release notes versie 4.12

**Dashboard**

- [2006] Extra informatieblok ‘Portefeillestand’ toegevoegd in bibliotheek, sectie Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s).
- [1899] Div. fixes in telling polisdichtheid, obv ‘actieve’ statussen.

**Relaties**

- [1893] Mogelijkheid om een subtype bij een relatie op te geven, tbv. onderscheid tussen particulier en zakelijk. De mogelijke opties kunnen ingesteld worden onder Instellingen Systeem > Applicatie instellingen > Relaties > "Type keuzeopties (particulier)" en "Type keuzeopties (particulier)"
- [2032] Document genereren obv. template > Polisoverzicht genereren. Fix gemaakt tbv. sortering van contracten, zodat subpolissen altijd direct onder hoofdpolis zichtbaar zijn in polisoverzicht.
- [1999] Onder Instellingen Systeem > Visueel > Kolommen  > ‘Kolommen - Relatie Overzicht - Taken’ is de mogelijkheid toegevoegd om de kolommen in te stellen voor het blok ‘Taken’ in het relatie-samenvattingsoverzicht.
- [2010] Landenlijst uitgebreid, conform actuele ISO-lijst.
- Div. optimalisaties gemaakt tbv. sneller inladen van overzicht van relaties.
- [1856] Fix gemaakt tbv redirect naar documentlijst, als een document wordt verwijderd.
- [1878] Fix tbv. postcode switch bij wijzigen land, bij het aanmaken van een nieuwe relatie.
- [1782] Fix tbv. sortering taken in relatie-samenvattingsoverzicht.
- [1764] Extra kolom ‘Type’ toegeveoegd tbv. overzicht van taken in relatie-samenvattingsoverzicht.

**Contracten**

- [1924] Mogelijkheid toegevoegd om de standaard waarde voor betaaltermijn bij contracten in te stellen. Dit kan ingesteld worden middels de optie Instellingen Systeem > Applicatie instellingen > Contracten > ‘Standaard waarde betaaltermijn (maand)’.
- [1820] Mogelijkheid toegevoegd om aan te geven of bij het aanmaken van een nieuwe partij bij een contract, de relatie al voorgeselecteerd moet zijn. Dit kan ingesteld worden middels de optie Instellingen Systeem > Applicatie instellingen > Contracten > ‘Relatie voorselecteren bij aanmaken nieuwe partij’.
- [1847] Contracten kunnen opgezocht worden via e-mailadressen, telefoonnummers, en postcodes.
- [1899] Div. smarttags toegevoegd voor contractpartijen, tbv. het genereren van een document obv. een template.
- [1823] Label ‘Incassokosten Tussenpersoon’ gewijzigd naar ‘Kosten Tussenpersoon’.
- [1732] Drag & drop van documenten: automatisch wordt reeds geopende contract/schade voorgeselecteerd.

**Schades**
- Veld ‘schuldschade’ toegevoegd. Dit kan ingesteld worden middels de optie Instellingen Systeem > Applicatie instellingen > Schades > ‘Veld 'schuld schade' actief’.
- Mogelijkheid toegevoegd om schades te zoeken obv. veld ‘Kenmerk’.
- [1717] Div. optimalisaties gemaakt tbv. sneller inladen van overzicht van schades.

**Taken**

- [2038] Indien gefilterd wordt op een periode van taken, worden nu ook subtaken (met evt. afwijkende periode) opgenomen in de zoekresultaten, als de hoofdtaak voldoet aan het filter.
- [2038] Bij het zoeken wordt nu ook gezocht op de titel/omschrijving van subtaken.
- [1907] Mogelijkheid toegevoegd om bij subtaken ook het Type-veld in te vullen.
- [2004] Mogelijkheid toegevoegd om te sorteren op kolom ‘Datum afgerond’.
- [1723] Extra status ‘Afgesloten’ voor taken toegevoegd.
- [1723] Mogelijkheid toegevoegd om taken alleen af te laten sluiten door eigenaar van taak. Dit kan ingesteld worden middels de optie Instellingen Systeem > Applicatie instellingen > Taken > ‘Taak alleen afsluiten/verwijderen door eigenaar ’.
- [1723] Mogelijkheid toegevoegd om automatisch mail te sturen indien taak wordt afgerond. Dit kan ingesteld worden middels de optie Instellingen Systeem > Applicatie instellingen > Taken > ‘E-mail sturen bij afronden taak aan eigenaar’.
- [1751] Mogelijkheid tot instellen vaste datum deadline bij standaard taken.

**Boekingen**

- [1939] Bij het aanmaken van een nieuwe boeking wordt nu de incassopartij automatisch gevuld ahv. de waarde die bij het bijbehorende contract is ingevuld.
- [1879] Mogelijkheid toegevoegd om de (samengevoegde)omschrijving van dekkingen op te nemen in de omschrijving van een nieuwe boeking. Dit kan geactiveerd worden onder Instellingen Systeem > Applicatie instellingen > Boekingen > ‘Dekkingen opnemen in omschrijving boeking’
- [1893] Div. fixes gemaakt tbv. automatisch aanvullen contractgegevens bij aanmaken nieuwe boeking.
- [1705] Div. fixes gemaakt tbv filteren op Verwerkt / Niet Verwerkt bij Boekhoudmutaties.

**Rapportages**
- [2016] Rapportage Berichten uitgebreid met mogelijkheid om te filteren op berichtsoort.
- [1777] Kolom Relatiegroepen toegevoegd in rapportage Contracten.
- [1822] Rapportage Notities uitgebreid met mogelijkheid tot filteren op Gebruiker.
- [1794] Rapportage Taken uitgebreid met mogelijkheid tot filteren op Status.
- [1787] Rapportage ResultNavigator bevat nu alleen gegevens van actieve relaties. Tevens format datum-veld aangepast.

**Facturatie**

- [1759] Details foutmelding toegevoegd, als het genereren van een factuur mislukt.

**ADN**

- [2078] Berichten openen bij batch > Knop ‘Terug’ linkt nu niet meer altijd naar tabblad Niet Verwerkt, maar gaat terug naar tabblad van waaruit de batch van berichten was geopend.
- [1705] Berichten openen  bij batch > Knop 'Match relatie/contract op selectie’ toegevoegd. Hiermee kunnen berichten in bulk opnieuw gematcht worden op relatie/contract.
- [2009] Mogelijkheid toegevoegd om maximaal 3 ABZ-certificaten in te stellen (mits geactiveerd in licentie)
- [1998] Div. optimalisaties gemaakt tbv. sneller inladen van lijst van Niet Verwerkte batches.
- [1948] Mogelijkheid om ADN-catalogus te actualiseren. (Neem hiervoor contact op met Support)

**Aplaza**

- [1873] Mogelijkheid toegevoegd om contractomschrijving en polisnummer in te vullen, als gekozen wordt om een nieuw contract aan te maken obv. een DBS-bericht.
- [1974] Div. optimalisaties gemaakt tbv. sneller downloaden van nieuwe batches.
- Mogelijkheid om transactieberichten op te halen en te verwerken (Neem hiervoor contact op met Support).
- [1762] Fix gemaakt voor bestandsnaam als in berichtdetails bestandsnaam niet vermeld wordt.


**Koppelingen **

- [2052] Outlook API is uitgebreid met persoonsgegevens van standaard correspondent, zodat de naam van de standaard correspondent in de Outlook-plugin weergegeven kan worden.
- [1946] Veld Voornaam opgenomen in koppeling Digitaal Connect.
- [1894] Functie ‘Exporteer naar Digitaal Connect’ toegevoegd bij Contract en Schademelding.

**Instellingen Systeem > Koppelingen**

- [1893] Configuratieveld 'Standaard schade mappen' toegevoegd om standaard documentmappen tbv schademeldingen in te stellen.


**Layout**

- [1920] In div. popup-schermen is naast de knop ‘Opslaan’ ook een knop ‘Opslaan & sluiten’ toegevoegd, waarmee het venster direct gesloten kan worden.
- [1891] Relatienaam wordt nu in de titelbalk van de browser getoond.
- [1895] Diverse layout verbeteringen
- Link naar services portaal gecorrigeerd.

**Overig**

- Omnummeringstool toegevoegd (mits geactiveerd in licentie)

Artikeldetails

Artikel-ID:
366
Categorie:
Datum toegevoegd:
4-mei-2022 09:02:56

Gerelateerde artikelen